UGC

Yönetim Kurulu-Board Of Dırectors


Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti- Internatıonal  Journalist Assocıation –Yönetim Kurulu-Board Of Dırectors

Genel Başkan- General President              Ahmet ÖZ

Genel Başkan Vekili- Vice President           Bilgutay BAGDAT

Genel Başkan Yardımcısı- Vice President    İsa GÜVEN

Genel Başkan Yardımcısı- Vice President    Tezcan AYDIN

Genel Başkan Yardımcısı-Vice President     Hikmet OTUZBİR

Genel Başkan Yardımcısı- Vice President    H.Soner GÜLEZER

Genel Sekreter-Secretary General             Erman KOÇANA

Mali Sekreter-Financial Secretary              Figen KESKİN ÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi-Board Member         Yaman TAŞÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi-Board Member         Atilla ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi-Board Member         Ahmet UZUN